Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Foreningen af Kristne Friskoler


Krifa har indgået en overenskomst med Foreningen af Kristne Friskoler om løn- og ansættelsesvilkår for skolesekretærer, forretningsførere, pedeller og rengøringspersonale ansat på skoler, der er medlem af Foreningen af Kristne Friskoler.

Se overenskomsten her:

Protokollater til FKF overenskomsten 

Arbejdsmarkedspension

I vores overenskomst med Foreningen af Kristne Friskoler er det aftalt at anvende den pensionsordning, som er beskrevet ovenfor. Se mere om pensionsordningen ovenfor under Arbejdsmarkedspension.

Dog kan der ikke etableres sundhedssikring for ansatte på de Kristne Friskoler, da Undervisningsministeriet ikke finder dette i overensstemmelse med tilskudsreglerne for skolerne

Læs mere om forsikringerne i ordningen.