Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver


Krifa og ITD Arbejdsgiver indgik første gang aftale om overenskomst på transport- og logistikområdet i maj 2016.

Overenskomsten er tværfaglig og omfatter derfor alle ansatte på virksomheder, der er meldt ind i ITD Arbejdsgiver. 

Overenskomsten bygger på en høj grad af dialog både lokalt på virksomhederne under overenskomsten og mellem Krifa og ITD-A. Overenskomsten giver mulighed for medbestemmelse lokalt for både medarbejdere og ledelse. Det er en mindstelønsoverenskomst, der åbner for lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. 
Det er en smidig og fleksibel aftale, der er et godt alternativ til andre overenskomster på området.

Ud over overenskomsten er Kristelig Fagforening og ITD Arbejdsgiver enige om, at vi vil arbejde for at højne arbejdslysten og trivslen i branchen.

Her kan du se overenskomsterne:

Ansættelsesaftaler

Vi har lavet en ansættelseskontrakt, der passer til overenskomsten.