Overenskomsten mellem Kristelig Fagforening og Restauratørernes Arbejdsgiverforening (RAF 2000)


Overenskomsten regulerer løn- og ansættelsesvilkår for ansatte på hoteller, restauranter, caféer og bowlingcentre, som er medlem af RAF 2000. Overenskomsten blev indgået første gang i år 2000.

Læs mere om RAF-overenskomsten her:

Arbejdsmarkedspension

Til vores overenskomst hører en arbejdsmarkedspensionsordning. Vi anbefaler at man anvender den pensionsordning som Krifa har.

Ordningen udbydes for tiden i samarbejde med Danica Pension. Den er en kombination af opsparing og forsikringer, som kommer til udbetaling ved kritisk sygdom, tab af erhvervsevne og dødsfald.

Derudover en sundhedssikring, der sikrer dig mulighed for hurtig diagnose og behandling på privathospitaler, kiropraktor, fysioterapi, psykolog mv.

Læs mere om forsikringerne i ordningen.