Krifa: Arbejdslyst skal være vores våben mod stress

DEBAT: Debatten om stress handler ofte om, hvad vi skal undgå for ikke at få stress. Men vi skal også fokusere på, hvad der positivt kan modvirke stress, nemlig større lyst til at gå på arbejde, skriver tidligere Krifa-formand Søren Fibiger Olesen.

Af: Søren Fibiger Olesen, tidligere Formand for Krifa

Stress er en af de allerstørste sundhedsudfordringer i vor tid. Det fastslår Verdenssundhedsorganisationen WHO. Alene her i Danmark peger Den Nationale Sundhedsprofil på, at op imod 1,2 millioner danskere føler sig stressede.

Derfor er det helt afgørende, at vi samler alle gode kræfter for at sikre alle større trivsel og mindre stress. Men der er behov for et nyt fokus.

Når stress er på dagsordenen, kommer det hurtigt til at handle om alle de ting, som vi skal undgå for ikke at få stress. Det skal vi selvfølgelig fortsat have fokus på.

Men i Krifa ved vi også, at stress og mistrivsel kan bekæmpes ved, at man på arbejdspladsen arbejder konkret med at løfte de faktorer, der giver arbejdslyst og overskud i hverdagen. Det er for eksempel faktorer som mening, balance og oplevelsen af at kunne mestre sit arbejde.

Fra stress til arbejdslyst
Stressalliancen, der blandt andet består af en række andre faglige organisationer, har tidligere peget på, at vi i Danmark bør oparbejde større viden om, hvad der virker, og hvad der kan give os alle sammen et større overskud i hverdagen. Vi ved, at dette overskud først og fremmest handler om større arbejdslyst, og vi tror på, at større arbejdslyst i arbejdslivet også forplanter sig til et større overskud og en bedre trivsel i vores øvrige liv.

Vi ved fra God Arbejdslyst Indeks, at arbejdslyst handler om meget andet og meget mere end den kortvarige glædesfølelse her og nu og små, spontane indsatser i hverdagen. Arbejdslyst handler ikke om hverken kaffe, kage eller overfladiske hilsner. Arbejdslyst er for os den dybe forståelse af, hvad der reelt betyder noget i menneskers arbejdsliv. Og noget betyder mere end andet!

Det ved vi rigtig meget om i Krifa. Siden 2015 har vores Videncenter for God Arbejdslyst nemlig bedt flere end 12.000 lønmodtagere og ledere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv og arbejdsplads.

Det har givet os et unikt indblik i arbejdslysten på det danske arbejdsmarked. En viden, vi kan bruge til i fællesskab at rykke grænserne for god arbejdslyst i Danmark – og dermed også en viden, vi kan bruge til at minimere oplevelsen af stress og mistrivsel i Danmark.

Fælles opgave at skabe større arbejdslyst
I Krifa ønsker vi, at flere danskere må opleve større arbejdslyst og mindre stress. Det er et langt, sejt træk, og det er ikke en opgave, som den enkelte kan løfte alene. Det er en fælles opgave, hvor både faglige organisationer, politikere, ledere og medarbejdere må tage ansvar.

Vi tror på, at vi skaber de bedste løsninger, når vi arbejder sammen med andre. Det er blandt andet derfor, at vores Videncenter for God Arbejdslyst samarbejder med Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup om vores årlige God Arbejdslyst Indeks. Det er også derfor, vi har udviklet onlineværktøjet GAIS (God Arbejdslyst Indeks Score), hvor virksomheder, teams og enkeltpersoner kan måle, hvordan det aktuelt står til med trivslen og arbejdslysten på arbejdspladsen.

Endelig er det også derfor, vi har givet konkrete input til Ledelseskommissionen om, hvordan vi sammen kan skabe bedre ledelse og dermed også bedre arbejdslyst og mere trivsel i danskernes arbejdsliv.

Hvad giver lyst til at gå på arbejde?
Vi skal fortsat have fokus på de ting, der skaber stress. Men når over en million danskere stadig føler sig stressede og lider under dårlig trivsel, er vi langt fra i mål. Derfor er der god grund til ikke alene at fokusere på alt det, der giver stress, men også på alt det, der positivt modvirker stress.

Har du lyst og overskud til at tage på arbejde, er der også stor sandsynlighed for, at du kommer gladere hjem fra arbejde.

Derfor giver det god mening for os at bekæmpe stress og mistrivsel ved at sætte større fokus på, hvad der giver danskerne lyst til at gå på arbejde. Det handler blandt andet om, hvorvidt det giver mening for os at tage på arbejde, om vi føler, at vi mestrer vores arbejde, og om vi oplever en sund balance mellem arbejdsliv og øvrigt liv.

Debatindlægget blev bragt på Altinget den 12. november.

Kontakt

Fie Rødkjær Møller, Pressekoordinator, tlf. 5138 1898, frn@krifa.dk 

Find andre pressekontakter her

Find pressebilleder her