Regide regler svækker hjælpepakke

Rigide regler svækker hjælpepakke

Regeringens hjælpepakke med lønkompensation bliver modarbejdet af rigide regler i andre offentlige instanser. Det oplever fagforeningen Krifa, der forudser store konsekvenser for både lønmodtagere, virksomheder og samfundet generelt
Selvom smittetrykket herhjemme i øjeblikket er lavt, er Danmark stadig delvist lukket ned. Flere tusinde danskere er fortsat sendt hjem med lønkompensation, og det mærker man i Krifa, som blandt andet hjælper medlemmer med at sikre, at de får deres løn trods hjemsendelse.

Nogle virksomheder må vente længe på at modtage lønkompensationen fra Erhvervsstyrelsen, og det skaber uhensigtsmæssige ringe i vandet, mener Krifas advokat Carl S. Madsen. Nogle af disse kan nemlig ikke udbetale løn, før de får penge fra styrelsen, og det betyder, at medarbejderne potentielt går flere måneder uden løn. Hvis medarbejderne ikke længere kan eller vil vente på, at arbejdsgiveren udbetaler løn, kan de få erstatning ved Lønmodtagernes Garantifond ved at konkursbegære virksomheden – typisk igennem deres fagforening.

Lønmodtagernes Garantifond udbetaler kun løn, der går et halvt år tilbage fra konkursbegæringen, og derfor kan nogle medarbejdere føle sig tvunget til kræve deres løn, før det er for sent. Rigide regler, der er lavet før Corona, kan altså tvinge medarbejdernes fagforening til at indgive en konkursbegæring og lukke en arbejdsplads ned, selv om virksomheden måske kun er et par måneder fra at kunne udbetale løn.

- Jeg oplever, at staten giver med den ene hånd i form af hjælpepakkerne, men spænder ben med den anden, fordi centrale offentlige instanser ikke er blevet tilpasset den nye virkelighed, siger Carl S. Madsen.

Katastrofale konsekvenser
Krifa-advokaten hjælper i øjeblikket et medlem, som ikke har fået løn siden april. I overensstemmelse med medlemmet er Krifa villige til at vente på lønkompensationen fra Erhvervsstyrelsen, så virksomheden undgår konkurs, og de mange arbejdspladser bevares.

- Som fagforening er vores førsteprioritet vores medlem. Vi skal sikre, at vores medlem får den løn, medlemmet er berettiget, og vi har naturligvis også givet medlemmet et fagligt lån her i mellemtiden. Men vi er selvfølgelig ikke interesseret i, at en virksomhed med så mange arbejdspladser forsvinder og slet ikke i disse Coronatider, og derfor er vi villige til at strække os. Men en konkurs kan blive konsekvensen, fordi Lønmodtagernes Garantifond ikke er villige til at strække sig, siger Carl S. Madsen.

Advokaten understreger, at det ikke er for sent at tilpasse sig den nye virkelighed, og han håber, at staten sørger for, at de offentlige instanser ikke modarbejder hjælpepakkerne i at virke efter hensigten:

- Det her giver nogle unødvendige udfordringer, som kan have katastrofale konsekvenser for de danske lønmodtagere, virksomheder og vores samfund generelt.

 

Publiceret 24. juli 2020