Sådan arbejder Krifa som fagforening

Påstandene om Krifa er mange – bliv klogere på fakta her.

Fakta om Krifas opbygning

 • Krifa består af to foreninger – Kristelig A-kasse og Kristelig Fagforening – tilsammen Krifa.
 • Krifa blev dannet i 1899 og har således eksisteret i mere end 100 år. 
 • Krifa har medlemsdemokrati, og den øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 80 medlemmer, der er valgt på regionale generalforsamlinger. 
  Generalforsamlingerne afholdes hvert andet år, og alle medlemmer inviteres via mail. 
 • Repræsentantskabet vælger hovedbestyrelse og formand og mødes 4 gange årligt. 

Krifa tager ansvar for ansættelsesforhold 

 • Krifa fagforening hjælper hver dag medlemmer med spørgsmål til ansættelsesret. I 2020 hjalp Krifa medlemmerne til 287,5 mio., ligesom Krifas advokater er repræsenteret ved de civile domstole ugentligt.  
 • Krifa tegner overenskomster – med både arbejdsgiverforeninger og virksomheder. 
  Krifa kan dermed gå i arbejdsretten, når det drejer sig om egne overenskomster og til domstolene med de øvrige sager. Krifa har årlige sager i Arbejdsretten. Meget få sager ender i Arbejdsretten, og langt de fleste løses via forlig.

Krifa tager ansvar samfundsmæssigt

 • Krifa arbejder for gode løn- og ansættelsesvilkår i Danmark. Blandt andet politisk - herunder social dumping, grundlæggende rettigheder, uddannelse, balance i arbejdslivet og beskæftigelsesindsatsen. 
 • Krifa har løbende kontakt med alle partier i Folketinget, men er partipolitisk uafhængig.
 • Krifa arbejder for, at der kommer flere grundlæggende rettigheder på det danske arbejdsmarked. Flere hundrede tusinde arbejder uden overenskomst i Danmark – og har dermed ingen grundlæggende rettigheder til fx pension og barnets første sygedag. 

Krifa tager ansvar for bedre trivsel på det danske arbejdsmarked

 • Krifa forsker i, hvad der giver lønmodtagere trivsel og har omfattende viden om fx psykisk arbejdsmiljø, der deles med førende eksperter i Danmark. Find forskningsresultaterne, som bruges til at fremme arbejdslysten, her. 
 • Krifa har søsat trivselsværkstøj GAIS , hvor alle lønmodtagere kan få hjælp til at trives bedre. 
 • Krifa har en lang række tilbud, der kan hjælpe medlemmer med stress, mistrivsel og udvikling i arbejdslivet. Krifas tilbud er således ikke kun til, når skaden er sket – men kan sikre medlemmets trivsel gennem hele arbejdslivet. 
 • Krifa hjælper til bedre arbejdsmiljø og trivsel rundt på arbejdspladser.
 • Krifa uddanner årlige flere hundrede arbejdslystkonsulenter.